[Members] Nytänkande individuell vattenmätning

Joachim Lindborg joachim.lindborg at sust.se
Thu Apr 24 13:04:37 UTC 2014


Sustainable Innovation är ett centrum och en mötesplats för energi-effektivisering och hållbarhet. Vi driver stora demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande, bedriver informations-spridning och kunskapsutveckling. Mer info på www.sust.se
------------------------------------------------------------
http://us6.campaign-archive2.com/?u=68d21840b905fc08685f24077&id=f375354881&e=496a4ea889


** Har du idéer kring individuell mätning och debitering av vatten?
------------------------------------------------------------
Datum: 7 maj
Tid: 9.00-12.00
Plats: Barnhusgatan 3

Anmäl dig till Joachim.lindborg at sust.se

 (mailto:joachim.lindborg at sust.se?subject=Jag%20vill%20vara%20med%20p%C3%A5%20workshopen%20om%20vattenm%C3%A4tning&body=Hej%20jag%20anm%C3%A4ler%20mig%20till%20workshopen%20den%207e%20maj%20)


Då vet du också att det är en växande företeelse som inte riktigt fått genomslag ännu. Framförallt saknas en ekonomiskt gångbar och samtidigt säker teknik att använda i befintliga fastigheter.
Detta vill vi drastiskt ändra på.

Under 2014 kommer vi på Sustainable Innovation genomföra en nytänkande innovationstävling för att hitta en lösning som skulle kunna påverka hela den globala marknaden inom området. Att lösa montage och mätning skulle påverka såväl miljön som den enskilde boendes ekonomi positivt. Men för att tävlingen ska ge ett bra utslag så behöver vi din hjälp.


Välkommen till Sustainable Innovation, Barnhusgatan 3 den 7 maj 2014 kl 09 - 12 på en kreativ workshop där vi tillsammans går igenom existerande tekniker, aktörer, problemområdet i stort, lagar och regler samt ansvar.

Syftet är att hitta ett underlag för tävlingen där det blir tydligt vem eller vilka vi ska vända oss till för att få goda tävlingsbidrag, hur tävlingen bäst bör beskrivas. Vi vill inte låsa fast oss i befintliga tekniker eller lösningar utan målet är att tävlingen skulle kunna gå utanför befintliga ramar.

============================================================

Varmt välkommen!

Sustainable Innovation AB, ** Barnhusgatan 3 (https://maps.google.com/maps?q=Barnhusgatan+3,+Stockholm,+Sverige&hl=sv&ie=UTF8&ll=59.336079,18.059936&spn=0.003332,0.010568&sll=37.0625,-95.677068&sspn=42.224734,86.572266&oq=barnhusgatan+3&hnear=Barnhusgatan+3,+111+23+Stockholm,+Stockholms+län,+Sverige&t=m&z=17)
, 111 23 Stockholm, info at sust.se, ** www.sust.se (http://www.sust.se)

** forward to a friend (http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=68d21840b905fc08685f24077&id=f375354881&e=496a4ea889)
| ** unsubscribe from this list (http://sust.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=68d21840b905fc08685f24077&id=c9538a38e6&e=496a4ea889&c=f375354881)
| ** update subscription preferences (http://sust.us6.list-manage2.com/profile?u=68d21840b905fc08685f24077&id=c9538a38e6&e=496a4ea889)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.jabber.org/pipermail/members/attachments/20140424/95245dce/attachment.html>


More information about the Members mailing list