[Members] Nytänkande individuell vattenmätning

Joachim Lindborg joachim.lindborg at sust.se
Thu Apr 24 13:12:48 UTC 2014


Very sorry for that mail the list email happened to be part of the
mailchimp send list

*Regards*
Joachim Lindborg
CTO, systems architect

Sustainable Innovation SUST.se
Barnhusgatan 3 111 23 Stockholm
Email: Joachim.lindborg at sust.se
linkedin: http://www.linkedin.com/in/joachimlindborg
Tel +46 706-442270


Den 24 april 2014 15:04 skrev Joachim Lindborg <joachim.lindborg at sust.se>:

>    Sustainable Innovation är ett centrum och en mötesplats för
> energi-effektivisering och hållbarhet. Vi driver stora
> demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande, bedriver
> informations-spridning och kunskapsutveckling. Mer info på www.sust.se<http://sust.us6.list-manage.com/track/click?u=68d21840b905fc08685f24077&id=cb7e3000df&e=496a4ea889>
> You have recieved this email because you have been in contact with
> Joachim Lindborg at some point. Please unsubscribe if you like
> View it in your browser<http://us6.campaign-archive2.com/?u=68d21840b905fc08685f24077&id=f375354881&e=496a4ea889>
> .
>       *Har du idéer kring individuell mätning och debitering av
> vatten?*
>
>
>
>
>
> *Datum: 7 maj Tid: 9.00-12.00 Plats: Barnhusgatan 3 Anmäl dig till
> Joachim.lindborg at sust.se
> <joachim.lindborg at sust.se?subject=Jag%20vill%20vara%20med%20p%C3%A5%20workshopen%20om%20vattenm%C3%A4tning&body=Hej%20jag%20anm%C3%A4ler%20mig%20till%20workshopen%20den%207e%20maj%20>*
>
>
>
> Då vet du också att det är en växande företeelse som inte riktigt fått
> genomslag ännu. Framförallt saknas en ekonomiskt gångbar och samtidigt
> säker teknik att använda i befintliga fastigheter.
> Detta vill vi drastiskt ändra på.
>
>
> Under 2014 kommer vi på Sustainable Innovation genomföra en nytänkande
> innovationstävling för att hitta en lösning som skulle kunna påverka hela
> den globala marknaden inom området. Att lösa montage och mätning skulle
> påverka såväl miljön som den enskilde boendes ekonomi positivt. Men för att
> tävlingen ska ge ett bra utslag så behöver vi din hjälp.
>
>
>
> Välkommen till Sustainable Innovation, Barnhusgatan 3 den 7 maj 2014 kl 09
> - 12 på en kreativ workshop där vi tillsammans går igenom existerande
> tekniker, aktörer, problemområdet i stort, lagar och regler samt ansvar.
>
> Syftet är att hitta ett underlag för tävlingen där det blir tydligt vem
> eller vilka vi ska vända oss till för att få goda tävlingsbidrag, hur
> tävlingen bäst bör beskrivas. Vi vill inte låsa fast oss i befintliga
> tekniker eller lösningar utan målet är att tävlingen skulle kunna gå
> utanför befintliga ramar.
>
> *Varmt välkommen!*
>
>
>     *Sustainable Innovation AB, **Barnhusgatan 3
> <http://sust.us6.list-manage.com/track/click?u=68d21840b905fc08685f24077&id=4e86eeae44&e=496a4ea889>,
> 111 23 Stockholm, info at sust.se <info at sust.se>, www.sust.se
> <http://sust.us6.list-manage.com/track/click?u=68d21840b905fc08685f24077&id=dbcb7559d6&e=496a4ea889>*
>
> forward to a friend<http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=68d21840b905fc08685f24077&id=f375354881&e=496a4ea889>
> | unsubscribe from this list<http://sust.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=68d21840b905fc08685f24077&id=c9538a38e6&e=496a4ea889&c=f375354881>
> | update subscription preferences<http://sust.us6.list-manage2.com/profile?u=68d21840b905fc08685f24077&id=c9538a38e6&e=496a4ea889>
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.jabber.org/pipermail/members/attachments/20140424/492313e0/attachment-0001.html>


More information about the Members mailing list